Om efab

En av EFABs viktigaste grundläggande värderingar är att alla aspekter av företagets lösningar ska vara av bästa kvalitet. Detta innebär att:

  • kunden alltid ska uppfatta våra produkter som de bästa i sin klass med korta leveranstider
  • våra kontakter med kunder och leverantörer skall ske på ett tydligt, vänligt och korrekt sätt
  • vi skall utföra våra uppdrag så att kundernas förväntningar och krav tillfredställs eller överträffas.

Kvalitet betyder förutom att leverera rätt saker i rätt tid även styrka och hållbarhet. EFABs produktionspersonal är noga med att varje detalj genomsyras av hög kvalitet. När du har EFAB som samarbetspartner kan du tryggt utgå från att allt arbete såsom varenda tätning, fog, lås och gångjärn är gjort med största yrkesstolthet. Allt detta resulterar i nöjda kunder vilket I sin tur är företagets största tillgång och vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter och vår verksamhet och att få fler nöjda kunder!

EFABs organisation är uppbyggd kring att kunna leverera kundanpassade och flexibla logistiklösningar. Organistaionen är platt och med korta beslutssteg där försäljningsorganisationen arbetar nära personal från produktionen som tillsammans med kunden tar fram de bästa lösningarna för ett långsiktigt fruktbart samarbete.

EFAB strävar att uppnå högsta möjliga kvalitet och eftersom vi är ett litet företag utgår vi alltid från kundens individuella behov och bygger kostnadseffektiva lösningar utefter dessa. Företagets närhet till stora marknader och dess erkända service- och reparationsverkstad skapar trygghet för kunden att välja byggnationer från EFAB.

Kvalitets- och Miljöcertifiering i EFAB

EFAB:s produktion är Kvalitets- och Miljöcertifierad och uppfyller samtliga krav i kvalitetsstandarden ISO-9001 och i Miljöstandarden ISO-14001.

Vårt dokumenterade ISO-system enligt dessa krav ligger till grund för vårt dagliga arbete, löpande uppföljning samt ständig förbättring och utveckling av företaget.

Vår kvalitetspolicy

Kunden skall uppfatta våra produkter som de bästa i sin klass med korta leveranstider. EFAB:s kompetens /utrustning skall vara av högsta klass.

Kontakt med kunder och leverantörer skall ske på ett tydligt, vänligt och korrekt sätt.

Vi skall utföra våra uppdrag så att kundernas förväntningar och krav tillfredställs eller överträffas.

Nöjda kunder är företagets största tillgång och vi skall sträva efter att ständigt förbättra våra produkter och vår verksamhet.

EFAB skall uppfylla alla lagkrav och överenskomna andra externa krav på verksamhet och produkter.

Vår Miljöpolicy

Vår verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och medvetenhet om förnybara/ej förnybara energiresurser.

Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning/destruktion eller vara biologiskt nerbrytbara.

Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser.

EFAB skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.

Vi skall fortlöpande utbilda och informera våra anställda i vårt miljöarbete.

Login